Czy czyste sprężone powietrze jest ważne?

Czy czyste sprężone powietrze jest ważne?

Jeśli chodzi o media, nie ma nic bardziej uniwersalnego i elastycznego niż sprężone powietrze. Łatwo przepływając przez rury i zawory, szybko wypełniając przestrzeń, może być sprężane do wysokiego ciśnienia, magazynowane jako energia i wykonywać wiele procesów roboczych.

Jest on uważany za inne źródło zasilania, takie jak gaz, energia elektryczna i woda, często określane jako czwarte źródło energii, ale w przeciwieństwie do innych mediów, jest wytwarzany na miejscu, co daje użytkownikowi przewagę w zakresie zużycia i kontroli jakości powietrza.

Czyste sprężone powietrze pozwala zaoszczędzić pieniądze

Istnieje kilka przykładów tego, jak wszechstronne i łatwe w użyciu jest sprężone powietrze, w tym, ale nie tylko: łatwe przechowywanie zgodnie z przeznaczeniem; stosowane tam, gdzie inne źródła energii nie mogą być wykorzystywane ze względu na ryzyko; wysoki stopień czystości; i przechowywane w butelkach i używane, jeśli nie ma systemu rur, takich jak czyszczenie urządzeń elektronicznych, takich jak klawiatury komputerów stacjonarnych.

Sprężone powietrze, wykorzystywane jako narzędzie energetyczne, ma wiele możliwości redukcji poboru energii, co skutkuje oszczędnościami energii, niskimi kosztami eksploatacji i mniejszym śladem węglowym. Może to również prowadzić do oszczędności w zakresie konserwacji i oczywiście jest to czyste powietrze.

Przy prawidłowym i prawidłowym użytkowaniu i konserwacji sprężone powietrze jest czymś więcej niż tylko realną opcją użytkową – jest to praktycznie najlepszy sposób, choć istnieją pewne wysokie ceny, które można zapłacić za sprężone powietrze na terenie całego systemu.

Podczas produkcji sprężonego powietrza może jednak dojść do marnotrawstwa energii, a największym jej składnikiem są straty ciepła.

Czyszczenie sprężonego powietrza jest jak oszczędność inwestycji

Nawet w wydajnym systemie sprężonego powietrza 10-15 procent energii potrzebnej do przeprowadzenia procesu kończy się jako sprężone powietrze. Zużycie energii oraz źle zaprojektowane i konserwowane systemy prowadzą do strat w wysokości 3,2 miliarda dolarów rocznie.

Koszt energii jest znaczący, ponieważ koszty energii na całym świecie podwoiły się tylko w ciągu ostatnich pięciu lat, więc ta sama sprężarka, która pięć lat temu kosztowała 41,2 tys. dolarów, kosztuje obecnie 110 tys. dolarów, a w ciągu najbliższych pięciu lat będzie kosztować znacznie ponad 500 tys. dolarów.

Jeśli firma będzie w stanie zidentyfikować i rozwiązać problem marnotrawstwa energii, natychmiastowe i znaczące oszczędności.

Jeśli zakłady przemysłowe mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, wówczas przedsiębiorstwo komunalne zaoferuje rabaty lub obniżone stawki, co może naprawdę obniżyć koszty produkcji i przynieść korzyści dla środowiska.

Aby system sprężonego powietrza był czysty, musi być wolny od płynów, substancji stałych i olejów.

Najczęstszą cieczą zanieczyszczającą system sprężonego powietrza jest gorąca woda z działalności grzewczej, a wilgoć może mieć ogromny wpływ na wydajność systemu.

Cząstki stałe, cząstki stałe, występują w powietrzu, którym oddychamy, a nie tylko w systemie sprężonego powietrza.

Zanieczyszczenie cząstkami stałymi jest problemem, z którym mamy do czynienia, dlatego konieczne jest zmniejszenie ilości cząstek stałych w systemach sprężonego powietrza i w otaczającym nas powietrzu. Najtrudniej jest usunąć oleje z instalacji sprężonego powietrza.

Usuwanie oleju wymaga własnego sprzętu i jest równie kosztowne. Ważne jest, aby wszystkie systemy sprężonego powietrza zawierały filtry zmniejszające ilość zanieczyszczeń, a tym samym zmniejszające marnotrawstwo energii i pieniędzy.

Odpowiednio dobrane filtry pozwolą na utrzymanie czystości i pomogą firmie lub domowi w dalszym ciągu funkcjonować tak, jak powinien, a gdy system sprężonego powietrza jest brudny, to marnuje energię.

Ciągłe czyszczenie systemu nie jest efektywne energetycznie, zwłaszcza jeśli system musi być oczyszczony z olejów, które go przeniknęły. To strata nie tylko energii, ale także czasu i pieniędzy.

Pomyśl o całym czasie, który można było wykorzystać do zarządzania przepływem pracy i właściwym użytkowaniem systemu, zamiast naprawiać go z powodu niedopatrzeń lub złego zarządzania.

Jest również niehigieniczny i może mieć wpływ na ludzi narażonych na działanie systemu w sposób regularny.

Jak wspomniano wcześniej, zanieczyszczenie cząstkami stałymi nie jest unikalne dla sprężonego powietrza; znajduje się ono w powietrzu oddychanym i jest wykorzystywane do innych celów. Zanieczyszczenie wpływa na życie i styl życia, nie tylko ludzi, ale również zwierząt.

Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do raka, a nawet śmierci. Jeśli może dojść do zmniejszenia zanieczyszczenia, to również w tych konkretnych statystykach może dojść do zmniejszenia zanieczyszczenia.

Dlatego jest całkiem oczywiste, że potrzebujemy czystego sprężonego powietrza nie tylko ze względu na oszczędność energii, ale także ze względu na czas i bezpieczeństwo. Oszczędza pieniądze i ratuje życie, ponieważ pozwala na to, aby czyste sprężone powietrze służyło wszystkim celom i celom, jakie ma spełniać jako narzędzie.

Rozsądne byłoby, gdyby firma korzystająca z systemu sprężonego powietrza zachowała należytą staranność w zakresie konserwacji i wydajności systemu jako maszyny.