7 Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprężonego powietrza

7 Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest coraz częściej wykorzystywane w miejscach pracy na całym świecie, od fabryk po place budowy.

Chociaż może się wydawać, że jest to łatwe w obsłudze, sprężone powietrze może stać się niebezpieczne w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Oto, co musisz wiedzieć, jeśli chodzi o bezpieczną eksploatację.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sprężonego powietrza

Zaplanuj rutynową konserwację.

Należy współpracować z producentem sprężonego powietrza w celu zaplanowania rutynowej konserwacji i skonfigurowania systemów, które ostrzegają o konieczności przeprowadzenia konserwacji.

Korzystając z systemu zdalnego monitorowania, będziesz na bieżąco informowany o tym, jak działają maszyny i czy wymagają one serwisu czy też nie.

Sprawdzić maksymalne wartości ciśnienia znamionowego na częściach sprężarki.

Rury, węże i armatura muszą mieć takie samo maksymalne ciśnienie jak sprężarka.

Zawory odcinające należy przechowywać w zasięgu ręki.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, pracownicy powinni mieć możliwość natychmiastowego odcięcia źródła powietrza.

Przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie sprzętu.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa sprzętu, aby zmniejszyć liczbę urazów i wypadków przy pracy.

Wyświetlanie kierunków działania urządzeń.

Upewnij się, że instrukcje dotyczące sprężarki są widoczne dla całego personelu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Podczas pracy ze sprężonym powietrzem należy nosić okulary ochronne, ochronę słuchu i inne odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zlokalizować sprzęt w widocznych miejscach.

Sprężarki powinny znajdować się w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla potrzeb monitorowania i konserwacji.

Jeśli chodzi o bezpieczną eksploatację instalacji sprężonego powietrza, zawsze najlepiej skonsultować się z ekspertem ds.

sprężonego powietrza.

Więcej informacji lub pytań dotyczących bezpieczeństwa sprężonego powietrza można uzyskać u eksperta firmy Atlas Copco.