Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiornik ciśnieniowy

Zbiornik ciśnieniowy

Zbiorniki ciśnieniowe stosuje się w instalacjach pneumatycznych w kilku celach. Pierwszym, najbardziej logicznym powodem ich stosowania jest chęć zmagazynowania sprężonego powietrza. Nie jest to jednak powód jedyny. Stosując zbiorniki ciśnieniowe uzyskujemy również wyrównanie ciśnienia w całej instalacji, separację kondensatu oraz ochłodzenie powietrza. Mimo tych kilku zalet zbiornik sam w sobie nie zapewnia nam optymalnej eksploatacji naszej instalacji. Istnieje szereg urządzeń, nie wymaganych przez przepisy dozoru technicznego (UDT), które możemy wykorzystać w celu obniżenia kosztów. Zamiast pozbywać się nagromadzonego kondensatu za pomocą ręcznego zaworu możemy zastosować automatyczny spust kondensatu co zapewni oszczędność powietrza (zużycie tylko takiej jego ilości jaka jest potrzebna do pozbycia się kondensatu). Dzięki zastosowaniu zaworu odcinającego, montowanego za zbiornikiem ciśnieniowym, uzyskamy oszczędności sprężonego powietrza- bez względu na ustawienia zaworów całe sprężone powietrze pozostanie w zbiorniku, a także czasu i energii – natychmiastowe zakończenie i rozpoczęcie pracy poprzez odcięcie lub otwarcie całej instalacji.

Kolejnym urządzeniem peryferyjnym jakie warto zastosować w połączeniu ze zbiornikiem ciśnieniowym jest separator wodno-olejowy. Odseparowaną z kondensatu wodę można odprowadzić bezpośrednio do kanalizy nie łamiąc przy tym obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska – eliminuje to koszty związane z utylizacją. Dodatkową zaletą zastosowania separatora jest fakt polepszenia jakości sprężonego powietrza, a co za tym idzie większa żywotność wszystkich urządzeń z niego korzystających. Reasumując – przy zakupie zbiornika ciśnieniowego w celu usprawnienia pracy i obniżenia kosztów warto się zastanowić, czy dobierając do niego dodatkowe urządzenia nie uzyskamy oszczędności zwielokrotnionej.

Separator kondensatu

Separator kondensatu

Spust kondensatu

Spust kondensatu