Zawór elektromagnetyczny – Funkcje

Zawór elektromagnetyczny – Funkcje

Podstawowa zasada działania rozdzielających zaworów elektromagnetycznych opiera się na ruchu tłoka, który zamyka i otwiera poszczególne ścieżki zaworów. Tłok jest napędzany cewką elektromagnetyczną. Stan braku napięcia na cewce nazywany jest normalnym położeniem zaworu.

Zawór 3/2 normalnie otwarty – jest to zawór z 3 przyłączami i 2 pozycjami, w położeniu normalnym zasila np. siłownik jednokierunkowy – otwarta droga pomiędzy zasilaczem (1) a odbiornikiem (2), po przyłożeniu napięcia do cewki zamyka przyłącze zasilające (1) i otwiera drogę do odpowietrzenia siłownika (2 i 3).

Zawór 3/2 normalnie zamknięty – praca analogiczna do pracy zaworu normalnie otwartego, z tym wyjątkiem, że droga zasilania w pozycji normalnej jest zamknięta, a droga odpowietrzania otwarta.
Zawór mono i bistabilny 4/2 – zawór dwupołożeniowy z 4 przyłączami – przyłącze zasilania (1), przyłącza odbiornika (2 i 4) i przyłącze odpowietrzające (3).

W pierwszej pozycji znajduje się otwarta ścieżka pomiędzy zasilaniem i pierwszym podłączeniem odbiornika (1-2) oraz odległością pomiędzy drugim podłączeniem odbiornika i odpowietrznika (4-3), po zmianie pozycji zaworu dostarczane jest drugie połączenie odbiornika (1-4), podczas gdy pierwsze podłączenie odbiornika jest odpowietrzone (2-3).
W przypadku zaworów monostabilnych (z jedną cewką) jedna pozycja jest normalna, zmiana pozycji wymaga podania napięcia na cewkę.

W zaworach bistabilnych (z dwiema cewkami) obie pozycje są stanem normalnym i zmiana położenia wymaga tylko impulsu na odpowiednią cewkę.
Zawory 4/2 rzadko spotykane są w pneumatyce. Zazwyczaj stosuje się zawory 5/2 z dwoma oddzielnymi kanałami wentylacyjnymi.

Zawór 5/2 mono i bistabilny – zawór z 5 przyłączami i 2 pozycjami, posiada przyłącze zasilania (1), dwa przyłącza odbiornika (2 i 4) oraz dwa przyłącza wentylacyjne (3 i 5).

W pierwszym położeniu, drogi są otwierane pomiędzy zasilaczem i pierwszym połączeniem odbiornika (1-2) oraz pomiędzy drugim połączeniem odbiornika i odpowietrznika (4-5).

Druga pozycja otwiera drogę pomiędzy zasilaczem z drugim połączeniem odbiornika (1-4) i jednocześnie odpowietrzając pierwsze połączenie odbiornika (2-3).

Zawór 5/3 – jest to zawór z takimi samymi przyłączami jak zawór 5/2, pełni takie same funkcje w najbardziej skrajnych pozycjach, ale dodatkowo ma pozycję środkową, która w tym zaworze jest zawsze pozycją normalną.

I to właśnie pod względem funkcji spełnianych przez zawór 5/3 w położeniu środkowym wyróżnia się zawory:

Zablokowane położenie środkowe: wszystkie przyłącza zaworów są zamknięte, zamknięte z napowietrzanym położeniem środkowym: pomiędzy zasilaczem a przyłączami odbiornika (1-2,4) są otwarte drogi – z napowietrzanym położeniem centralnym.
Przy wentylowanej pozycji środkowej: zamknięta droga zasilania (1) przy otwartych drogach pomiędzy odbiornikami i odpowietrzaniem (2-3,4-5)
Zawory elektromagnetyczne 5/3 mają dwie cewki, dlatego są czasami błędnie nazywane przez niektórych „ekspertów” bistabilnymi. W rzeczywistości mają one tylko jeden stabilny stan w pozycji środkowej, a zmiana położenia zaworu wymaga podania napięcia do odpowiedniej cewki.