Trzy kroki w celu zminimalizowania kosztów sprężonego powietrza

Trzy kroki w celu zminimalizowania kosztów sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych mediów dla wielu gałęzi przemysłu, ale jest również dużym konsumentem energii.

Wszelkie oszczędności uzyskane w systemach sprężonego powietrza mogą mieć znaczący wpływ na koszty i środowisko naturalne.

Pomóż zminimalizować koszty sprężonego powietrza, wykonując następujące czynności:

Przeanalizuj swoją instalację

Zleć producentowi sprężonego powietrza wstępną kontrolę instalacji i sporządzenie przybliżonej kalkulacji kosztów energii i emisji dwutlenku węgla, którą możesz zredukować.

Optymalizacja zużycia energii

Jedną z metod zmniejszenia całkowitego zużycia energii w zakładzie jest odzyskiwanie odrzuconego ciepła i ponowne wykorzystanie go w cyklu produkcyjnym.

Odzyskiwanie ciepła może być wykorzystane do wstępnego podgrzania wody za pomocą kotła na ciepłą wodę lub grzejników.

Innym sposobem optymalizacji instalacji sprężarki jest zastosowanie centralnego układu sterowania.

Centralny sterownik łączy wszystkie sprężarki i osuszacze w celu obniżenia całkowitego pasma ciśnienia i wyeliminowania konieczności stosowania wyższego ciśnienia roboczego.

Monitoruj swoją instalację

Systemy zdalnego monitorowania oferują pełny wgląd w produkcję sprężonego powietrza.

Nie tylko kontroluje i potwierdza rozwiązania oszczędnościowe, ale także pomaga przewidywać potencjalne problemy.

System na bieżąco śledzi zmiany w produkcji i informuje o przyszłych usprawnieniach.