Scentralizowane i zdecentralizowane instalacje sprężonego powietrza

Scentralizowane i zdecentralizowane instalacje sprężonego powietrza

Na wybór pomiędzy jedną centralną instalacją a kilkoma mniejszymi sprężarkami zdecentralizowanymi wpływa kilka czynników.

Czynniki, które należy uwzględnić:

Koszty wstrzymania produkcji
Niezawodna dostępność energii elektrycznej
Różnice w obciążeniu
Koszty instalacji sprężonego powietrza
Dostępna powierzchnia podłogi
Wielkość instalacji i odległość między punktami poboru sprężonego powietrza

Instalacje scentralizowane
W instalacji scentralizowanej sprężone powietrze jest rozprowadzane z centralnej instalacji sprężonego powietrza do obszarów instalacji wymagających sprężonego powietrza.

W scentralizowanej instalacji sprężarkowej zazwyczaj wykorzystuje się mniej dużych sprężarek i osuszaczy w porównaniu z systemem rozproszonym, ale obie instalacje mają swoje zalety i wady.

Scentralizowana instalacja sprężarki jest często preferowanym rozwiązaniem, ponieważ:

Instalacja urządzeń jest tańsza, ponieważ wszystkie urządzenia sprężonego powietrza są ustawione w jednym miejscu, a rurociągi muszą biec tylko do punktów poboru.

Centralna instalacja wiąże się z niższymi kosztami monitorowania i konserwacji, ponieważ kabel sieciowy musi biec tylko do jednego obszaru.

Posiadanie całego sprzętu w jednym obszarze pozwala na lepsze możliwości odzyskiwania energii.

Filtry, chłodnice i inne urządzenia pomocnicze, wraz ze wspólnym wlotem powietrza, mogą być optymalnie zwymiarowane.

Powierzchnia sprężarki jest łatwiej wyposażona w urządzenia redukujące hałas.

Instalacje zdecentralizowane
System z kilkoma zdecentralizowanymi sprężarkami może być również preferowanym wyborem dla niektórych zastosowań, które wymagają zasilania powietrzem w pobliżu.

Rozwiązania zdecentralizowane obejmują mniejszy, prostszy system dystrybucji sprężonego powietrza.

Można je wykorzystać do utrzymania ciśnienia w systemie, w którym występuje duży spadek ciśnienia, gdy procesy pośrednie pobierają zbyt dużo powietrza.

W sytuacjach ekstremalnie krótkich szczytów zużycia powietrza pomaga ustawić bufory i zbiorniki powietrza, aby złagodzić wszelkie problemy.

Systemy zdecentralizowane są szczególnie przydatne, gdy klient ma różne wymagania dotyczące jakości powietrza.

Na przykład w warsztacie samochodowym mogą potrzebować suchego, bezolejowego powietrza do kabiny lakierniczej lub do aplikacji powietrza do oddychania, ale mogą również używać sprężonego powietrza do narzędzi pneumatycznych lub do napełniania opon.

Z biegiem czasu wytwarzanie powietrza wolnego od oleju, wykorzystywanego w narzędziach, byłoby droższe niż posiadanie oddzielnego systemu wtrysku oleju.

Umieszczenie mniejszych sprężarek obok punktów ich użytkowania zmniejsza również ryzyko wycieków w układzie powietrznym i minimalizuje straty finansowe.

Duże zakłady z dalej rozrzuconym sprzętem wymagają długich przebiegów rur, które są bardziej podatne na powstawanie nieszczelności w porównaniu z krótszymi przebiegami rur.

Mimo że instalacje zdecentralizowane mogą być korzystne dla niektórych zastosowań, czasami mają one trudności z regulacją dopływu sprężonego powietrza i utrzymaniem rezerwowej wydajności.

Na szczęście, przy dzisiejszej zaawansowanej technologii, istnieją nowoczesne sprężarki z w pełni zintegrowanymi urządzeniami klimatyzacyjnymi i wysokowydajnymi środkami tłumiącymi.

Sprężarki te mogą być instalowane w celu zmniejszenia kosztów dystrybucji sprężonego powietrza i wyeliminowania konieczności budowy oddzielnego budynku lub rozbudowy oddzielnego pomieszczenia sprężarki.

Przed podjęciem decyzji o instalacji sprężonego powietrza zalecamy konsultację z ekspertem ds.

sprężonego powietrza, aby dowiedzieć się, co jest najlepiej dostosowane do potrzeb danego zastosowania.