Program weryfikacji wydajności sprężarek rotacyjnych CAGI

Program weryfikacji wydajności sprężarek rotacyjnych CAGI

Kim jest CAGI?

Założony w 1915 roku Instytut Sprężonego Powietrza i Gazu (CAGI) jest zjednoczonym głosem przemysłu sprężonego powietrza i służy jako bezstronny autorytet w sprawach technicznych, edukacyjnych i promocyjnych, które mają wpływ na przemysł.

CAGI realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

Promowanie współpracy pomiędzy członkami w celu poprawy produkcji, właściwego użytkowania i zwiększonej dystrybucji sprężarek i związanych z nimi urządzeń.

Opracowanie/opublikowanie norm i danych technicznych dotyczących sprężarek i związanych z nimi urządzeń.

Zwiększenie wykorzystania sprężonego powietrza, promowanie jego bezpiecznego wykorzystania oraz poprawa jakości/wydajności systemów sprężonego powietrza.

Zbieranie i rozpowszechnianie cennych informacji wśród członków CAGI i ogółu społeczeństwa.

Zaangażowanie we wspólne działania edukacyjne i badawcze
Współpraca z departamentami, agencjami i innymi organami rządowymi w sprawach mających wpływ na przemysł.

Aby uzyskać więcej informacji na temat CAGI, wyślij nam wiadomość na naszej stronie Kontakt.