Planowanie budżetu na obsługę techniczną sprężarki powietrza

Planowanie budżetu na obsługę techniczną sprężarki powietrza

Zakup sprężarki to ogromna inwestycja, dlatego należy poświęcić czas na planowanie jakościowe w odniesieniu do różnych kosztów związanych z eksploatacją sprężarki powietrza.

Jeden wspólny element, o którym wiele firm zapomina w tym planie? Roczne koszty utrzymania.

Bardzo ważne jest, aby rozważyć konserwację, ponieważ koszty wzrosną wykładniczo, jeśli usługa zostanie zaniedbana lub zapomniana.

Poniżej znajduje się 6 wskazówek, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu kosztów konserwacji sprężarki:

Typ sprężarki.

Czy sprężarka powietrza jest wtryskiwana olejem czy nie zawiera oleju? Ma to znaczenie przy określaniu częstotliwości przeglądów!
Warunki instalacji.

Czy sprężarka znajduje się w gorącym, wilgotnym, zakurzonym lub brudnym miejscu? Im bardziej surowe środowisko, tym większa częstotliwość konserwacji.

Cykl pracy.

W przypadku zastosowań cyklicznych lub sezonowych należy odpowiednio dostosować cykl konserwacji.

Należy jednak pamiętać, że odstępy czasowe między przeglądami nie powinny być dłuższe niż jeden rok.

Stopień wykorzystania.

Czy sprężarka jest używana bardzo często? Potrzeby w zakresie konserwacji rosną wraz ze zwiększonym wykorzystaniem.

Jedno zastrzeżenie: jeśli masz zapasowe kompresory, możesz wydłużyć plan konserwacji.

System chłodzenia.

Podczas gdy jest to oceniane oddzielnie od konserwacji sprężarki, należy pamiętać, że rodzaj systemu chłodzenia będzie miał wpływ na harmonogram serwisowania sprężarki.

Pomocnicze urządzenia sprężarkowe.

Suszarki, filtry i odpływy, o rany! Elementy te również wymagają konserwacji, a często częściej niż sama sprężarka.

Aby uzyskać więcej wskazówek bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, zapisz się do naszego bloga.