Najlepsze praktyki dmuchawy w celu zapewnienia długiej i niezawodnej wydajności dmuchawy napowietrzającej

Najlepsze praktyki dmuchawy w celu zapewnienia długiej i niezawodnej wydajności dmuchawy napowietrzającej

Poniżej znajduje się wyciąg z mojego ostatniego artykułu na temat najlepszych praktyk dotyczących dmuchaw powietrza w celu zapewnienia długiej i niezawodnej wydajności dmuchaw napowietrzających.

Pełna wersja może być przeczytana online lub w lipcowym wydaniu Operatora Oczyszczalni.

Dmuchawy są integralną częścią procesu oczyszczania ścieków, dostarczając tlen do rozkładu odpadów biologicznych.

Płynna praca dmuchawy jest niezbędna do uniknięcia nadmiernego napowietrzania lub utraty dopływu powietrza.

Producenci dmuchaw i pracownicy oczyszczalni ścieków mogą podjąć kroki w celu zapewnienia, że sprzęt działa zgodnie z przeznaczeniem.

Obejmują one prawidłową instalację, sterowanie maszyną i konserwację.

Wysokość ustawienia
Instalacja dmuchawy jest zazwyczaj prosta, ale ponieważ konstrukcja dmuchawy jest różna, niektóre problemy mogą zostać pominięte.

Najważniejsze jest ograniczenie temperatury maszyny.

Mimo, że producent jest odpowiedzialny za wyraźne określenie klasyfikacji urządzenia, to samo to nie gwarantuje jego prawidłowego działania.

Niektóre klasyfikacje maszyn są ustawiane na poziomie morza lub tylko do wysokości 3000 stóp.

Jeżeli dmuchawa jest zainstalowana na wyższej wysokości, należy zapytać producenta, w jaki sposób wpłynie to na wartość znamionową.

Zawsze należy pamiętać, że silniki mają mniejszą gęstość powietrza chłodzącego na wysokości.

Odrzucanie ciepła
Innym kluczowym elementem jest wiedza na temat odrzucania ciepła przez urządzenia instalowane wewnątrz pomieszczeń.

W przypadku przekroczenia przez urządzenie limitów temperatury, może ono zostać wyłączone i stać się niezdatne do pracy, co prowadzi do ogromnych problemów z napowietrzaniem.

W skrajnych przypadkach może to spowodować awarię sprzętu oraz stratę czasu i pieniędzy.

Może się wydawać, że urządzenia przystosowane do pracy w zakresie 110°F są akceptowalne w obszarze o maksymalnej temperaturze otoczenia 100°F – ale pomieszczenie z dmuchawą zawsze będzie cieplejsze niż na zewnątrz.

Na przykład dach metalowy bez izolacji generuje znaczne dodatkowe ciepło.

Aby prawidłowo zaplanować wentylację, należy przeprowadzić pełną analizę uwzględniającą temperaturę zewnętrzną, oprócz wszystkich źródeł ciepła w pomieszczeniu dmuchawy.

Dzięki informacjom o wszystkich potencjalnych źródłach ciepła, zakłady przetwarzania mogą lepiej analizować, czy granica temperatury urządzeń zostanie przekroczona w ekstremalnych warunkach.

Jeśli tak, może być potrzebna zwiększona wentylacja lub przewody powietrza chłodzącego i straty ciepła.

Nie zawsze opłaca się planować rekordowe temperatury, ponieważ są one rzadkością, ale dobrze jest wiedzieć, czy producent ma sposób na zmniejszenie obciążenia, aby umożliwić działanie urządzenia.

Uruchamianie dmuchawy przy zmniejszonym obciążeniu jest lepsze niż nieruchanie jej w ogóle.

W przypadku chłodniejszych klimatów, rośliny powinny ściśle monitorować minimalną temperaturę i przestrzegać wszelkich wymagań, aby utrzymać smarowanie i inne elementy w linii.

Często pomieszczenie z dmuchawą może być utrzymywane w akceptowalnej temperaturze tylko przy użyciu odrzutu ciepła z urządzenia.

Nadal jednak konieczne jest sprawdzenie, czy potrzebne jest dodatkowe ogrzewanie lub odprowadzanie powietrza procesowego.

Czytaj dalej.

.

.

.

Pełny artykuł na temat najlepszych praktyk dotyczących dmuchaw można przeczytać w Internecie lub w lipcowym wydaniu Operatora Zakładów Oczyszczania.

W przypadku pytań dotyczących instalacji, sterowania maszyną i konserwacji prosimy o kontakt z ekspertem firmy Atlas Copco.