3 Główne korzyści z zdalnego monitoringu

3 Główne korzyści z zdalnego monitoringu

Wraz z ciągłym udoskonalaniem i inteligentnym rozwojem technologii, zakłady produkcyjne są w stanie lepiej nadzorować wydajność swoich urządzeń i śledzić zaplanowaną konserwację poprzez zdalny monitoring.

Zdalne monitorowanie wykorzystuje czujniki maszyny do zbierania ważnych danych, takich jak ciśnienie, temperatura, zużycie energii, załadowane godziny i godziny bez obciążenia.

Informacje są następnie przesyłane ze sterownika do pulpitu użytkownika, dzięki czemu kierownicy zakładów mają wgląd w produkcję maszyn.

Użytkownicy mogą korzystać z deski rozdzielczej, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, trendów w zakresie danych i harmonogramów konserwacji w celu zidentyfikowania wszelkich problemów mających wpływ na normalne funkcjonowanie.

3 główne zalety zdalnego monitorowania obejmują:

Zwiększona wydajność

Dzięki zdalnemu monitorowaniu pracownicy nie muszą już znajdować się na hali produkcyjnej, rejestrując żmudne punkty danych.

System może łatwo zbierać i wysyłać te informacje do deski rozdzielczej użytkownika, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcać więcej czasu na analizę danych w celu zwiększenia wydajności.

Proaktywna konserwacja

W przypadku wystąpienia problemów, system zdalnego monitorowania jest w stanie wysyłać powiadomienia i powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko zająć się problemem i zminimalizować czas przestoju.

System może być również zaprogramowany w taki sposób, aby wysyłać powiadomienia o planowanych konserwacjach i żądać wycenę tych usług.

Cenny wgląd

Oprogramowanie do zdalnego monitorowania może wykorzystywać dane z maszyn i tworzyć wykresy w celu lepszej wizualizacji zmian produkcji w tygodniu, miesiącu, miesiącu lub roku w ciągu roku.

Może to stanowić źródło informacji na temat trendów i zapewnić przydatny wgląd w to, czy maszyny pracują wydajnie, czy też nie.

Zdalny monitoring daje użytkownikom dostęp do ważnych danych w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Pracownicy nie muszą już monitorować całego sprzętu w każdych godzinach pracy w ciągu dnia, oszczędzając zakładom na kosztach pracy i kosztownej awarii sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści płynących ze zdalnej kontroli, skontaktuj się z ekspertem firmy Atlas Copco.